Reference: Evitis, s.r.o.

Velmi vítám možnost být zaregistrován a mít možnost využívat služeb portálu eBP.
Naše přítomnost na portálu se projevila v řádu málo týdnů především v nárůstu obratu našeho zboží, fracouzských a italských vín.
Vzhledem k tomu, že nás zajímá, jakým způsobem se o nás naši klienti dozví, můžeme potvrdit, že téměř pětina klientů je generována právě eBP.

Jan Janatka
ředitel, Evitis, s.r.o.