Jak připravit průzkum mezi zaměstnanci

 

Zrealizovat průzkum mezi zaměstnanci vlastními silami je poměrně jednoduché. Cílem průzkumu je obvykle získat od zaměstnanců či konkrétní skupiny ve firmě informace, které nám pomohou při rozhodování. Ať už jde o firemní benefity, o zefektivnění práce a organizace, o pracovní podmínky, o firemní večírek nebo o podklady k nové kolektivní smlouvě, postup je téměř vždy podobný.

Přinášíme Vám několik tipů, jak na to.

 

Definujte si dobře cíl

Zní to sice banálně, ale nejdůležitější je i při jednoduchém průzkumu stanovit cíl, tedy co a proč chceme vlastně zjišťovat. Podle toho totiž pak volíte a formulujete otázky a skládáte je do dotazníku.

Jak postupovat při realizaci průzkumu

1.    Stanovení cíle
2.    Formulace otázek
3.    Design dotazníku
4.    Pilotáž (otestování)
5.    Sběr odpovědí
6.    Vyhodnocení


Kde zdarma vytvořit online dotazníky (formuláře) pro Váš průzkum

Pro jednorázový průzkum nebo jednou za čas realizované dotazníkové šetření nemá smysl kupovat speciální software ani si předplácet některý z online dotazníkových systémů. Pro tyto účely je nejlepší jednoduchý Google formulář. Je dostupný zdarma a pracuje se s ním intuitivně.
Webových aplikací pro online průzkumy existuje velmi mnoho. Kdo si poradí s angličtinou, má výběr velice široký. V českém prostředí je v současnosti hojně využívaná aplikace vyplnto.cz. Z anglickojazyčných vyzvedněme např. surveymonkey, jehož placenou verzi máme sami k dispozici a který nabízí funkce jako přidání vlastního loga, vlastní grafiky apod. Výhody a nevýhody jednotlivých systémů pro tvorbu online dotazníků představíme příště.


Jak správně položit otázky


Základní dva typy otázek, s kterými při běžném zaměstnaneckém průzkumu pracujeme jsou uzavřené a otevřené otázky. Uzavřené otázky jsou výčtové nebo výběrové, jde o otázky, kdy nabídneme respondentovi více možností a on může zvolit jednu nebo jednu i více odpovědí. Při hodnocení spokojenosti jsou užitečné otázky s hodnotící škálou, kdy má respondent hodnotit např. na stupnici jako ve škole. Naopak u otevřených otázek nepředkládáme žádný výběr, snažíme se nijak neovlivnit respondenta, protože se snažíme zjistit jeho názor či postoj. Specifickým typem jsou filtrační otázky, kdy potřebujeme dotazník větvit např. na ty, kteří odpověděli „ano“ a ty, kteří odpověděli „ne“. Filtrační otázka musí mít právě jednu odpověď. Ptáme se vždy jednoznačně, aby nebyl možný dvojí výklad otázky.

Několik doporučení

1.    Zapomeňte na papírové dotazníky. Průzkum realizujte pokud možno elektronicky, ušetříte si obrovské množství práce.
2.    Nepodceňte návod (raději vše vysvětlete, jak, kde a kolikrát zaškrtnout), na úvod klidně zařaďte instrukce, i když raději stručné.
3.    Dotazník by měl být krátký (maximálně 10 otázek na 10 minut).
4.    Volte raději uzavřené otázky. Pouze chcete-li se dozvědět něco navíc či se inspirovat, zvolte výjimečně otázku otevřenou. Počítejte však s mnoha irelevantními odpověďmi.
5.    Na začátku se pokuste respondenta zaujmout. V prostředku mohou přijít méně zajímavé otázky, v závěru můžete zvolit taktiku „zeptej se a uteč“ a položit i choulostivější otázky.
6.    V elektronických dotaznících zařaďte otázky, které vás zajímají primárně, raději do první části. Počítejte totiž s tím, že řada respondentů vyplňování nedokončí.
7.    (ideální je proto systém, který zaznamená zodpovězené otázky, i když není dotazník zcela dokončena odeslán – to splňuje např. námi využívaný surveymonkey, ne však už Google nebo Vyplnto.cz)


Nejčastější chyby při formulaci otázek


Dvojitá otázka – ptáme se na dvě věci současně, přitom vyžadujeme jednu odpověď.
Př.: Jste spokojen/a se svojí pracovní dobou a pracovním prostředím?

Snaha zjistit co nejvíce věcí najednou – zahlcujeme respondenta zbytečnou složitostí.
Př.: Co byste chtěl/a změnit na systému odměňování, co si o tom myslí kolegové, jaký byl systém odměňování na Vašem předchozím pracovišti, pokuste se je srovnat.

Všeobjímající otázka – ptáme se tak obecně, že odpovědi nám budou k ničemu.
Př.: Co si myslíte o stravenkách?

Otázka na názor někoho jiného – výsledku průzkumu nebudou relevantní
Př.: Myslíte si, že by kolegové z ostatních oddělení uvítali firemní vánoční večírek na horách?

Autor: Jiří Bábek