Co je to emoční inteligence a kde ji získat

 

Na začátek je třeba říct, že mezi psychology stále panuje značná neshoda v tom, zda je emoční inteligence skutečnou formou „inteligence“ jako takové. Základní inteligence (IQ) je naše schopnost myslet a zpracovávat informace - schopnost uvažovat, plánovat, rozhodovat se, řešit problémy a učit se ze zkušeností. Velká část inteligence je vrozená a relativně stabilní. Důležité je však i to, jak ji používáme. Naši inteligenci používáme ke shromažďování a uchovávání znalostí i (doufejme) k jejich dobrému využití.

Emoční inteligence (EQ) je na druhé straně koncipována jako naše základní schopnost zpracovávat a řídit své vlastní emoce a také schopnost rozpoznávat a chápat různá emoční sdělení od okolí. Součástí kontroverze ohledně emoční inteligence je, že za naši schopnost zpracovávat emoce a emoční informace může stejný základní mechanismus – základní inteligence. Jinými slovy, emoční inteligence není nějakou odlišnou a samostatnou entitou, ale můžeme si ji zkrátka představit jako jednu z podskupin obecné inteligence.

 

Proč je EQ tak důležitá

Vzhledem k tomu, že emoční inteligence ovlivňuje nejen vše, co v životě děláme, ale především výrazně zasahuje i do našich vztahů, je žádoucí ji a její důležitost pochopit a vnímat jako něco, co náš každodenní život může značně usnadnit, pokud ji tedy použijeme správně.

S vysokou EQ může váš život být opravdu výjimečný a kvalitní. Kdo dokáže přijmout, zhodnotit i uznat své emoce a zároveň je udržet neustále v perspektivě, zvládá různé vypjaté situace snadněji. Zároveň můžete s ovládáním emocí pomoci i ostatním, a to způsobem, jak s nimi budete komunikovat.

Například pokud budete při jednání s druhými ohleduplní a zároveň si dokážete prosadit jasné hranice i přesto, když k vám druzí v ten okamžik budou přistupovat s despektem.

 

Dá se emoční inteligence „naučit“?

I když se někteří z nás mohou narodit s určitými rysy a predispozicemi, které poté souvisejí s lepším porozuměním a používáním emocí v komunikaci, záleží především na nás, jestli tyto emoční kompetence efektivně využijeme. Pilovat své dovednosti ve čtení emocí ostatních nebo naučit se regulovat vlastní emoční projevy je samozřejmě tvrdá práce. To ostatně bývá obvykle cílem většiny tréninkových programů „emoční inteligence“, ale mějte na paměti, že to není hned. Abyste své emoční kompetence mohli vylepšit a znásobit, vyžaduje to hodně odhodlání a praxe.

Inteligence jakéhokoli druhu je užitečná pouze tehdy, když ji použijeme k rozvoji a zdokonalení našich dovedností při jednání s naším prostředím. Pohled na emoční inteligenci jako na nějaký druh vrozených vlastností není zcela správný, protože máme často tendence věřit, že někteří z nás se s ní „prostě narodili“ a jiní ne. Je tak mnohem vhodnější, pokud se na EQ díváme jako na soubor dovedností, které lze rozvíjet a zlepšovat, pokud sami chceme. Jestli tedy máte pocit, že se to nedá naučit, protože k tomu nejste předurčeni, nenechte se v žádném případě odradit.

Výhodou emoční inteligence je, že je skutečně možné se ji naučit, a to v podstatě v každém věku. Pomoc lze nalézt v celé řadě knih, ale i kurzů, které se touto tematikou zaobírají.

Autor: Leona Orságová, Everesta, s.r.o.

Zdroj: psychologytoday.com, novinky.cz