7 chyb, které dobrý lídr neudělá

 

Dobré vedení dokáže i z problematického týmu či společnosti udělat hladce fungující a vzkvétající stroj. Dobrý lídr má moc inspirovat, motivovat a podporovat. Vzbuzovat loajalitu a obdiv a zajišťovat, aby byly síly napřeny správným směrem.

Ovšem drobné praskliny mohou podkopat kroky i jinak perfektního vůdce. Tyto chyby začínají jako maličké, ale rostou. A postupně mohou zcela zastínit to dobré a pak už je příliš pozdě.

I malé chyby zkrátka stojí hodně. Tady je sedm z nich, které ty nejlepší z nejlepších rozhodně neuvidíte udělat.

1. Nedochvilnost

Skvělí lídři jsou respektovaní a na oplátku dávají najevo respekt ostatním. Pozdní příchod na schůzku, ať už je to osobní, nebo virtuální setkání, signalizuje nedostatek úcty k těm, se kterými se máte potkat. Plýtvá to jejich časem. Zároveň to vypovídá o nedostatku disciplíny a sebekontroly ze strany lídra, o jeho neschopnosti říct ne. Očekávat od členů týmu dochvilnost, ale sám přijít pozdě navíc ukazuje na dvojitý standard.

Nechávat lidi čekat mohou třeba umělci na koncertech, ale nikoli vůdci snažící se dát dohromady svůj tým. Nemůžete vyžadovat dodržování pravidel, kterými se sami neřídíte. Ukázat se včas, připraven mluvit a být slyšen umožní pouze dochvilnost.

2. Nekonzistentnost

Stálý temperament je základní rys důvěryhodného lídra. Je předvídatelný, klidný a nezastavitelný. Je na něj spolehnutí. Chaos a nepořádek velmi zřídka vedou k důvěře a stabilitě, proto dobří lídři vždy vyzařují klid bez ohledu na to, čemu všemu jsou vystaveni.

Jejich úspěch spočívá v důslednosti, charakteru a jednotných pracovních postupech. Konzistentní lídr překvapuje pouze v dobrém. Jejich pověst, že vždy udělají tu správnou věc, přetrvává, i když oni sami zrovna nejsou přítomni. Nakonec často zjistí, že jejich tým už je o krok dál, protože následuje jejich příkladu. Nekonzistence naopak plodí strach a nedůvěru a po určité době oslabí i toho nejlepšího vůdce.

3. Nejasné vyjadřování

Srozumitelnost, přesnost a přímost. Skvělí lídři dobře vědí, co chtějí ostatním předat, a vyjadřují to v co nejjednodušší formě. Nenechávají žádný prostor pro nedorozumění a tím eliminují příležitosti k chybám. Říkají to, co si myslí, a myslí si to, co říkají, a dá se to bez problémů shrnout do stručného úryvku.

Nejasný projev zpochybňuje důvěryhodnost lídra a vyvolává otázky v myslích členů týmu. Zmatené zprávy naznačují, že má lídr výhrady, a zcela podkopávají obsah předávaného sdělení, protože vyvolávají v posluchačích pochybnosti. Není to o nabiflování se stohu poznámek, ale o prostém mluvení pravdy. Skvělí lídři zcela jasně za něčím stojí a pak jsou chápáni.

4. Všudypřítomnost

Hádání se o fotbalovém výsledku, tlachání na Clubhousu, sledování všech příspěvků na Instagramu nebo účast na jakémkoli večírku. Velcí lídři mají lepší věci na práci. Jsou vidět v momentech, kdy na tom opravdu záleží, a zůstávají v ústraní, když jejich přítomnost není třeba. Vždy jsou k dispozici svému týmu a klientům, ale nikoli cizím lidem na internetu.

Není to o tom, kde jste, je to o tom, kde nejste. Pokud stále sjíždíte sociální sítě a reagujete na cokoli, nejste tu pro svůj tým, klienty ani značku. Neděláte to, co je opravdu důležité. Nedostatky ve stanovování priorit také podkopávají dobré vedení a ubírají mu kouzlo.

5. Nedodržování slibů

Ozvu se ti zítra. Budete to mít do pátku. Rozhodnutí udělám před koncem pracovní doby. Menší termíny – nedodrženy. Drobné sliby – porušeny. Mohlo by se to zdát bezvýznamné, ale opakované klamání lidí se vrší a nezapomíná. Nedostatek integrity je ta poslední věc, pro kterou by chtěl být lídr známý, protože to zasévá v týmu pochybnosti.

Skvělí lídři se rozhodnou, co je třeba udělat, a pak to udělají. Nedávají sliby, o kterých ví, že je nemohou dodržet. A neusnou tvrdě, dokud nesplní svoje závazky. Bez výhrad.

6. Ego u kormidla

Neustálé dokazování si něčeho zcela podkopává důvěru v lídra. Může to být básnění online, rozhořčování se nad minulými chybami nebo potřeba být neustále středem pozornosti, kdy se vše točí jen okolo něho. Takový lídr na sebe bere příliš mnoho úkolů, protože věří, že to je jediná cesta, jak zajistit, že to bude uděláno pořádně. Uzurpuje si zásluhy a bagatelizuje přínos ostatních.

Dobří lídři se nenechávají unést egem, nehledají uznání. Stávají se slavnými díky úspěchu svých klientů nebo svého týmu a nepřeceňují svůj vlastní podíl. S radostí říkají: „Nic jsem neudělal, vše to byla Petrova myšlenka,“ a tím uznávají, že úspěch, kterého dosáhli, vznikl nejen jejich vlastním přičiněním.

7. Nadvláda strachu

Podle hypotézy o trojjedinosti mozku, kterou vyslovil a zpracoval americký neurovědec Paul Donald MacLean, má lidský mozek tři hlavní části a jedna z nich způsobuje, že lidé jednají pod vlivem strachu. Mozkový kmen, podle této teorie také nazývaný „plazí mozek“, je vývojově nejstarší částí mozku, zodpovědnou za pudové chování.

Lídři, kteří jsou primárně vedeni plazím mozkem, reagují na podněty ustrnutím, útěkem nebo, a to je nejčastější, útokem. A toto jednání se rychle šíří. Aura strachu se přenáší do týmu a vede ke krátkodobému myšlení, obavám a uzavírání se před novými nápady a inovativními řešeními. A tím se uzavírá cesta ke světlé budoucnosti.

Pokud chce společnost přijít s něčím novým, co ještě nikdo nezkusil, potřebuje k tomu dobrého lídra, který umí přemýšlet způsobem, kterým ještě nikdo jiný před ním nepřemýšlel. Velké plány a odvážné vize ale nemohou existovat souběžně se strachem. V každém okamžiku může přežít jen jeden z nich a právě skvělí lídři vědí, jak se od strachu rychle posunout k lásce. Mají nástroje, které jim umožní zbavit se strachu, než se rozšíří do celého týmu a zbrzdí tak pokrok.

 

Pozdní příchody, nekonzistentnost, nejasné vyjadřování, všudypřítomnost, nedodržování slibů, opájení se vlastním egem a poddávání se strachu – to je sedm malých věcí, které podrývají každého lídra, pokud nejsou podchyceny hned v zárodku. Buďte příkladem, ke kterému ostatní vzhlíží a následují ho. Dělejte to, co kážete, a při řízení se držte pevných základů. Nedovolte, aby těchto sedm věcí oslabilo i vás.

Zdroj: www.forbes.cz

Autor: Jodie Cook