Společnost Sberbank CZ je v insolvenčním řízení

 

společnost Sberbank CZ se od 29. července 2022 na základě vlastního návrhu nachází v insolvenčním řízení. Banka s ruskými kořeny byla od letošního května v likvidaci, v jejímž rámci se nenašel žádný zájemce o koupi.

POKUD MÁTE VŮČI SBERBANK CZ ZÁVAZKY A JSTE JEJÍM DLUŽNÍKEM, splácejte je prosím i nadále běžným způsobem – uzavřené smlouvy totiž zůstávají platné a účinné. Považuji za důležité upozornit, že kdybyste se splácením svých dluhů/závazků přestali, insolvenční správce je ze zákona povinen vymáhat veškeré pohledávky Sberbank CZ vyplývající z účetnictví a jiných smluvních vztahů.

POKUD JSTE NAOPAK VĚŘITELEM DLUŽNÍKA SBERBANK CZ A EVIDUJETE VŮČI NĚMU POHLEDÁVKU, zákon (protože dlužníkem je banka) takovou pohledávku považuje automaticky za přihlášenou. Insolvenční správce Vás o tom bude informovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 60 dnů od prohlášení konkursu (datum prohlášení konkursu se považuje za okamžik přihlášení
pohledávky). Zároveň Vám insolvenční správce podá informace odalším postupu a souvisejících lhůtách, takže budete mít možnost například uplatnit námitku proti výši či charakteru své pohledávky.

Naše rada na závěr tedy zní: Jste-li věřitelem Sberbank CZ, pravidelně sledujte insolvenční rejstřík a ověřujte si v něm stav pohledávek a závazků. Jste-li jejím dlužníkem, své závazky nadále plňte.

V případě nejasností a dotazů se na nás neváhejte obrátit.

S pozdravem

MGR. ING. JAROMÍR ŠKÁRA
advokát

Škára & Partners, advokátní kancelář
Milady Horákové 2047/23, 602 00 Brno
Tel.: +420 511 205 690