Homeoffice je velmi populární. Proč tomu tak je? Pracovat z domu se lidem zkrátka líbí!


S vývojem pandemie došlo ke změně v pracovních preferencích zaměstnanců. Nyní pracují z domova z vlastní vůle, nikoli z nutnosti. To, co začalo jako obavy z COVID-19, se překlopilo ve změnu postoje s dlouhodobými společenskými důsledky. Lidé si vyzkoušeli práci z domova, protože museli – a prostým faktem je, že se to mnohým zalíbilo, dokonce více, než očekávali.

Studie Pew Research ze začátku tohoto roku: „Pandemie Covid-19 pokračuje v přeměně práce“, tyto skutečnosti jen potvrzuje. Níže jsou uvedena některá z klíčových zjištění průzkumu:


Před pandemií pracovalo 57 % zaměstnanců „zřídka nebo nikdy“ z domova.
Z těch, kteří do práce musí docházet, se nyní 61 % rozhodlo zůstávat na homeoffice; dříve během pandemie bylo toto číslo pouze 36 %. Velké množství zaměstnanců tak vyzkoušelo něco nového, navíc zjistili, že jim to vyhovuje. Výzkum uvádí, že u těch, kteří mají možnost pracovat na dálku, 78 % uvedlo, že „by v tom chtěli pokračovat i po pandemii“.
Důležité je, že 72 % zaměstnanců má pocit, že práce z domova zároveň neovlivnila jejich schopnost zlepšovat se či posunout se v kariéře.

Výhody práce z domova
Podívejme se na některé podstatné výhody, které může práce z domova poskytnout:


1.    Méně času stráveného dojížděním
Pokud do práce musíte dojíždět na opačnou stranu, než žijete, nebo bydlíte na vesnici a jezdíte za prací do města, kdy často nenavazují spoje MHD, nebo stáváte s autem v kolonách, strávíte jen cestováním nezřídkakdy více než dvě hodiny denně. Týdně to dělá přes 10 hodin času, který vám nikdo nevrátí. Ať už jsou to dvě hodiny denně, nebo jen třicet minut, tento čas vám v podstatě nepatří. Je to tedy nutné?


2.    Méně mikromanagementu.
Mnoho lidí vám řekne, že jsou rádi, pokud mají svého nadřízeného poblíž. Popravdě řečeno, neplatí to vždy, vše závisí na vzájemném vztahu. Nemálo zaměstnanců vám potvrdí, že nervózní šéf, který se vám neustále dívá přes rameno a všechno vám připomínkuje, je dost stresující, což se pak podepisuje na horší produktivitě, náladě a výkonu. Je ovšem nutné si uvědomit, že práce z domu neznamená udělat si prázdniny. Zaměstnanci by měli pamatovat, že i na homeoffice musí zvládnout zadanou práci kvalitně a včas, stejně jako kdyby byli v kanceláři.


3.    Více volného času a lepší rovnováha mezi pracovním a soukromým životem.
Méně času stráveného dojížděním znamená méně spěchu a více dělání věcí, které chcete doopravdy dělat. Sníte o pauze oběd a těžce se sesunete zpátky do kancelářské židle, kdy nejste pro plný žaludek schopní pokračovat v práci? Na homeoffice mají zaměstnanci možnost se po obědě třeba krátce projít v pěkném parku s výhledem poblíž domova, protáhnout se a vyčistit hlavu, což prokazatelně přispívá k pocitu pohody, navíc tato pauza v příjemném prostředí může pomoci vyrovnat velký pokles efektivity práce, který se ve druhé polovině pracovního dne obvykle dostaví.
Ti, kteří si chtějí po práci zaběhat, projet se na kole nebo vzít na procházku pejska, ocení, že odpadá dlouhé cestování domů v dopravní špičce, jednoduše se obují a vyrazí ze dveří. Jsou to možná malá, ale v žádném případě ne nevýznamná zlepšení v životě.


4.    Úleva životnímu prostředí.
Toto se týká zvláště těch, kteří do práce jezdí autem, čili méně takových aut s jedním člověkem znamená méně znečištění. Jedním z mála pozitivních aspektů pandemie bylo, že bylo zaznamenáno nemalé zlepšení kvality ovzduší během lockdownu (to se pak ale vrátilo do starých kolejí, když uzávěra skončila). Práce z domova je tak z hlediska životního prostředí určitě výhodou.
Managementy reagovaly na tento nový trend práce na dálku různě. U těch typů podniků, kde je to relevantní, jej někteří přijali a jiní ne. Je to dáno tím, že mnohá vedení podniků fungují zastaralým způsobem, kdy výkonnost a užitečnost zaměstnanců hodnotí podle toho, kolik hodin si fyzicky odsedí v kanceláři, a naopak se příliš nezabývají tím, zda svou práci dělají opravdu dobře a rádi. Neochotní manažeři tak udělají dobře, když budou mít na paměti statistiky z výzkumu Pew; všeobecné nadšení pro možnost pracovat z domova bude i nadále důležitým prvkem při získávání a udržení dobrých zaměstnanců.

Autor: Leona Orságová, Everesta, s.r.o.

Zdroj: psychologytoday.com